Regelbok for edderkopper

1) Alle edderkopper skal til enhver tid oppholde seg utendørs, og så langt det lar seg gjøre ute av syne for mennesker generelt, og den kvinnelige halvpart av menneskeslekten spesielt.
Unntak er forskere med araknofile tilbøyeligheter og nysgjerrige barn.

2) Edderkoppnett skal aldri spinnes der mennesker ferdes.
Slik aktivitet bør forbeholdes høye trekroner, med unntak av frukttrær og andre tresorter som tidvis frekventeres av mennesker.

3) Edderkopper skal avstå fra å spise insekter som mennesker synes er søte. Her nevnes sommerfugler og marihøner spesielt. Den kulinariske innsatsen skal fokuseres om ekle, uapetittelige skapninger som saksedyr og spyfluer. En ekstra innsats skal settes inn mot innsekter med brodd eller snabel, her nevnes veps, klegg og mygg, i prioritert rekkefølge.

Regelbrudd fører til utvisning til Jan Mayen, Rockall eller Doggerbanken.

Reklamer