I dag har jeg kjøpt  ny karatedrakt. Den gamle ble ubrukeliggjort av mitt ufaglærte forsøk på omsøm til mammabukse/ omstendelighetspantalonger/ benklær med oppsamlingsgrop for struttemage.

Denne varianten (mamma-drakt) kommer lite trolig/ neppe/ antagelig ikke på markedet, grunnet en uheldig kombinasjon av elendig prototype og liten til ingen etterspørsel. (Kundekrets = én frafallen).

Jeg troppet opp på Fightsport én time prematurt, da fasiliteten åpnet sin dør for allmen ferdsel på det noe overraskende tidspunkt av kl. 11:00 pro datum, hvilket ga meg rikelig anledning til vedlikehold av min insisterende/ stanhaftige/ vedvarende snue.

Men Fightsportbetjenterinnen var så grei og hjelpsom (riktig et prakteksemplar) at det var verdt det.

Trikket hjem med ny, fin drakt i plastposen/ handlenettet/ trillebagen (neineinei) og godt humør og tenkte at det er mange fine folk der ute.

Reklamer