Pappenheimere

er et litt merkelig ord som bare forekommer i uttrykket «kjenne sine pappenheimere». Vi har det fra tysk Ich kenne meine Pappenheimers. I Schillers «Wallensteins Tod» forekommer versjonen Daran erkenn’ ich meine Pappenheimer! En pappenheimer var opprinnelig en soldat i den tyske general Pappenheims hær under tredveårskrigen (1618-1648). Pappenheim, som kjempet under Wallenstein, ble drept i slaget ved Lützen i 1632, 38 år gammel. Å kjenne sine pappenheimere betyr i dag å stille seg litt skeptisk til hva man kan vente av visse folk. Men opprinnelig ser uttrykket ut til å ha vært positivt og ha uttrykt tillit til hva en kunne vente av sine trofaste tilhengere.

Sverre Klouman, Aschehoug & co (W. Nygaard), Oslo, 1999

Reklamer