Varighet, tendens og kraft

537 Forandring (se 541 Endring, 543 Revolusjon, 546 Foranderlighet)

Subst. forandring, endring, moderasjon, versjon, korrigering, justering, modulering, bøyning, mutasjon; transformasjon, transfigurasjon, metamorfose, konvertering; adaptasjon, tilpasning, variasjon, modifisering, permutasjon, skifte; overgang, svitsj, substitusjon, transposisjon, overføring, transfer; flyt, flom, mobilitet, bevegelighet, labilitet, ustabilitet; bedring, reformering, reformasjon, revisjon, renovering, rehabilitering, oppgang, forandring til det bedre.

CIMG1249B-nett

Reklamer