Jeg kom hit for å

  • leke menneske-leken
  • utforske
  • uttrykke meg kreativt
  • utfordre meg selv
  • ha det gøy

– på min egne helt spesielle måte.

Jeg liker meg her. Jeg planlegger å bli en stund.

Det finnes bare én meg.
Det finnes bare én deg.

Ingen av oss vokser på trær.

Reklamer