Til Guttorm Andreasen, WASABI, NRK P2
Hallo i studio, Guttorm! Jeg bedriver for tiden et studium som en gang for alle skal slå fast Det Ultimate CD-spor. Dette skal etter hvert resultere i en artikkel, eller muligens deler av en bok jeg arbeider med. Ideen er som følger: Man blir ikke enige om hvilket CD-spor som er best. Selv har jeg erfaring med at spor 3, 7 og 11 ofte er bra, men 5 kan også slå til av og til. Spor 2 har vist seg å ikke være helt bortreist heller, mens spor 13 som regel er relativt lam. Andre hevder at spor 4 er en sikker vinner, osv. Her er det altså stor uenighet. Jeg samler materiale til statistikken min, og når jeg har et stort antall «jeg mener at spor slik eller sånn er best» skal jeg multiplisere dem, deretter dele summen på antall innspill, og derved komme fram til – Det Ultimate CD-spor. Og vips! Så har vi svaret en gang for alle.
Det aner meg at musikkprodusenter bruker psykologi når de velger ut låter og rekkefølge, for å holde på lytterens interesse. Antagelig blir de mest fengende låtene spredt utover CD’en, slik at helhetsinntrykket skal være positivt, og for å forhindre at de beste låtene klumper seg i starten eller på slutten…En hel liten vitenskap i seg selv går jeg ut fra. Dette velger jeg likevel å se bort fra i min forskning, annet enn å nevne det i en fotnote, det har jo for så vidt ingen ting med prosjektet å gjøre.
Her legges det et tungt surrealistisk teppe over alle seriøse forskningmetoder, ja, men innrøm at tanken er besnærende…
Jeg anser Wasabis lyttere for å være konpetente i denne sammenheng – hva med å invitere dem til å komme med innspill i Det Ultimate CD-spor-undersøkelsen? Jeg trenger sårt til forskningsmateriale…Venner og kjente har allerede lagt inn sine synspunkter, men jeg trenger et større materiale å jobbe ut fra, hvis dette skal ha noen faglig tyngde…hva tror du? Er du med?
Beste ønsker for en utmerket dag – Kaja Borg

Guttorm svarer: Hei, Fin ide! 🙂 Jeg kan ta den i morgen, og videresende mailer til deg etterpå, ok?

Hallo på kontoret, Guttorm! Takk for drøssevis av mail. Undersøkelsen viser at spor 6,12 er best (kvadratroten er 2,74). Vi er altså snublende nær suksess, som vil være å få 7 som beste spor, med en kvadratrot på 2,64 som jo må regnes om til 3. Spor 7 og 3 er helt klart bedre enn spor 6 og 2, så jeg må samle inn litt ekstramateriale og se om ikke folk kan ta til fornuft.
Jeg kommer tilbake med nye og forhåpentligvis bedre resultater etter en ringerunde til familiemedlemmer som kan la seg påvirke av litt lobby, ala «spor 2? Nei nei nei nei. Ta noe høyere. 10 eller 11 tenker jeg vi sier. Er du ikke enig? 10 er vel bra? Jeg vet om en god 10’er, ta for eksempel…» osv. Så får vi presset resultatet litt opp. (Uortodokse forskningsprosjekter krever uortodokse forskningsmetoder. En uskreven lov i uakademiske kretser).
Jeg har prøvd å bruke folk fra gjestlisten til galleriet mitt som forskningspersoner, men ingen av de spurte skjønte hva jeg snakket om. Det ble til om med, ved et par anledninger, sådd tvil om min rett til å titulere meg som Dr. Borg. (Har du hørt på maken…)
Vær tålmodig med meg et par dager, så vil endelig svar foreligge, og verden vil kunne hvile trygt i forvissning om at «neigu vet vi ikke mye, men dette ene vet vi, at spor 7 og 3 er de beste, på kryss og tvers av smak og behag, et gyllent snitt, et lite stykke sannhet, et glimt av himmelen, en smak av Eureka osv.» Da tror jeg verden blir glad.
Forskeli-forsk, Dr. Borg

Hei igjen Guttorm, hold deg fast i miksepulten, nytt og banebrytende tallmateriale offentliggjøres: For første gang, i programposten Wasabi, NRK radio P2 (Tjo-ho)
I min streben etter å fullføre Det Oppsiktsvekkende og Banebrytende forsknigsprosjektet FASIT, med et endelig svar på alt, er jeg nå inne i sluttspurten av kapittelet som omhandler Det Beste CD-sporet. Etter en omfattende spørreundersøkelse og nitid bearbeidelse av innsamlet materiale, etter strenge vitenskapelige metoder (host) kan jeg her og nå bekjentgjøre for all verdens Wasani-lyttere at svaret er:

7

Svaret er egentlig 7,4 hvis kvadratrot enkelt lar seg beregne til 2,7. Hvilket gir oss tilnærmede svar på 7 og 3.  Jeg er en varm tilhenger av å regne ut kvadratrøtter der det er mulig, og praktiserer dette på alle tall som krysser min vei, så la meg også i dette tilfellet slå et slag for den lille stemoderlig behandlede knappen på lommekalkulatorenm og få med tallet 3 når vi først er i gang.

Altså; spor 7 er best, spor 3 vet jeg ikke helt hva er, men det er der. Og fortjener å bli hørt.

Så nå kan du gyve løs på platesamlingen med ny innsikt. Tenk deg bare hvor mange samleplater med kun spor 7 av diverse artister som vil flomme ut på markedet, og tenk deg videre hvor ubegripelig overjordisk fabelaktig spor 7 på denne platen vil være!

PS: Artikkelen er ikke ferdig, langt mindre boken, dette er bare en liten kontrollert forhåndslekkasje av data, tilegnet Guttorm A som takk for hjelpen i datainnsamlingsøyemed.

God Wasabi!

Dr. Borg – alltid på parti med raringene, heia kvadratrotknappen og spor 3!